O mne

Mama a manželka

Som veterinárna lekárka, komunálna politička, no predovšetkým som hlavne mamina troch detí –⁠ Zuzany, Mateja a Peťa. Napriek tomu, že sú už všetci dospelí, byť rodičom je povolanie na celý život. S manželom sa im preto neustále snažíme byť oporou.

Veterinárna lekárka

K zvieratám som mala pozitívny vzťah už od detstva. Ako malá som najradšej trávila čas so starým otcom, kováčom v Topoľčianskych stajniach. Môj vzťah k zvieratám ma doviedol až na Univerzitu veterinárneho lekárstva v Košiciach, kde som stretla aj svojho manžela. Spoločne už viac ako dvadsať rokov prevádzkujeme veterinárnu ambulanciu v našom rodinnom dome na Ďatelinisku.

Komunálna politička a poslankyňa

Do komunálnej politiky som vstupovala ako občianska aktivistka, ktorá sa odmietala zmieriť s predstavou, že by v meste kde žije mala byť spaľovňa plastov. Moja cesta v politike tým však neskončila. V roku 2014 som ako poslankyňa mestského zastupiteľstva získala najviac voličských hlasov a stala sa viceprimátorkou. Od októbra 2015 som viedla mesto ako zastupujúca primátorka. V roku 2017 som sa aj s vašou pomocou stala poslankyňou NSK za volebný obvod Zlaté Moravce. V rámci výkonu práce poslankyne NSK pôsobím v rôznych komisiách, v Komisii regionálneho rozvoja a územného plánovania či Komisii kontroly. Rovnako som členkou Redakčnej rady Župných novín a členkou Rady Partnerstva, ktorá má zastrešovať využívanie zdrojov z EÚ v programovom období 2021 až 2027.

Posledné volebné obdobie som aj poslankyňou nášho mesta. Pôsobím v Komisii výstavby, územného plánovania a životného prostredia, Komisii pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta. Aktívne sa zúčastňujem zasadnutí mestského zastupiteľstva, zaujímam sa o dianie v meste, interpelujem vedenie mesta aj na základe žiadostí od občanov.

Viac o mojej práci ako komunálnej političky a poslankyni si môžete prečítať tu.