Otázky a odpovede

Rada zodpoviem na akúkoľvek vašu otázku, neváhajte mi napísať na Facebooku, rovnako ma môžete kontaktovať aj prostredníctvom mailu (mavetmarta@gmail.com).

Čo ste spravili pre mesto?

Ako štatutárka občianskeho združenia Život pre Moravecko som pred niekoľkými rokmi rozbehla petíciu proti projektu spaľovni plastov, ktorý sa nám spoločne podarilo zastaviť.

Ako viceprimátorka som naštartovala projekt okružnej križovatky, rozbehla projekt Regionálneho zberného dvora.

Ako zastupujúcej primátorke sa mi za 4 mesiace podarilo napríklad začať obstarávať územný plán mesta, vyhotoviť projekt na energetické zhodnotenie budovy Základnej umeleckej školy, Kina a Mestského úradu, zrekonštruovala sa strecha telocvične na ZŠ Mojmírova, zaradila sa výstavba vodovodu na Zelenej ulici do investičného plánu vodárenskej spoločnosti. Spojazdnili sme nový moderný web mesta www.zlatemoravce.eu, opravili sa okná na ZŠ Mojmírovej a Robotníckej. Podporovala som inovácie v kultúre, spoluorganizovala viaceré kultúrne akcie - Biele Vianoce, Koncert pod klenbami a Projekt 12 slov.

Ako poslankyňa mesta som podala viacero poslaneckých návrhov, ktoré pomohli skvalitniť život v našom meste –⁠ návrhy na rekonštrukcie detských ihrísk, osadenie lavičiek, rekonštrukciu komunikácií a chodníkov. Pravidelne som sa zaujímala o dianie, interpelovala vedenia mesta na žiadosti od ľudí, účastnila som sa väčšiny mestských zastupiteľstiev.

Ako župná poslankyňa som podporovala prerozdeľovanie financií pre náš okres.. Aj vďaka mojej iniciatíve sa tak v rámci nového programového obdobia stala jednou z priorít mesta, okresu a NSK obnova Župného domu.

Podrobnejší výčet mojej práce nájdete tu

Prečo kandidujete?

Do komunálnej politiky som vstupovala pred 8 rokmi ako nezávislá kandidátka. Bola som zvolená za poslankyňu mestského zastupiteľstva, menová za viceprimátorku a viedla som mesto ako zastupujúca primátorka.

Počas tohto obdobia som zistila, koľko vecí v našom meste nefunguje a koľko sa dá robiť inak –⁠ lepšie a efektívnejšie. Naše mesto má obrovský potenciál, ktorý sa žiaľ predchádzajúcemu vedeniu nepodarilo naplniť. V mojom volebnom programe a prioritách predstavujem víziu a spôsoby, akými dokážeme posunúť naše mesto smerom vpred k moderným a starostlivým mestám.

Aké strany vás podporujú?

Do politiky som vstupovala ako nezávislá kandidátka. Nie som členka žiadnej politickej strany, no po niekoľko ročných skúsenostiach v komunálnej politike viem, aký dôležitý je konsenzus a spolupráca pri presadzovaní riešení. Preto som rada, že pri kandidatúre na primátora za mnou stojí koalícia 7 politických strán –⁠ KDH, Spolu, Demokratická strana, Občianski demokrati Slovenska, Občianska konzervatívna strana, Šanca, Za ľudí. Vo voľbách do VÚC naopak kandidujem ako nezávislá kandidátka, úzko však spolupracujem s kolegami poslancami naprieč politickým spektrom.

Čo bude s kúpaliskom?

Z vlastného rozpočtu mesto nedokáže kúpalisko zrekonštruovať. Ostávajú len 2 možnosti –⁠ hľadať nového investora a prevádzkovateľa alebo vytvoriť projekt na obnovu a využiť prostriedky z fondov Európskej Únie.

Budem tak aktívne hľadať spôsoby, akými by bolo možné pokračovať v prevádzke kúpaliska.